lördag 19 mars 2011

FISKE FÖRBUD GULLMARSFJORDEN ?

Fisket i Gullmarsfjorden begränsas kraftigt om fiskeriverket nya bestämmelser träder i kraft
1 juni enligt Bohusläningen idag lördag