söndag 8 februari 2009

Båtmässan GBG

Idag är det dags att åka till båtmässan kl 1800

börjar vi riva Suzuki montern sedan skall allt

upp till Stockholms båtmässa. 22/2 börjar vi bygga upp montern på

Älvsjömässan där montern skall vara cr 300km2

större än Göteborg.

Stockholms båtmässa är 28/2 till 8/3