fredag 21 december 2007

Sunnanå 21/12

Sunnanå 21/12
Öst bananen bra med måsdyk
och betesfisk fick en på 3kg
och en fick tillbaka
Vattentemp 5,1 grad öst bananen
söder bananen 3,9 grader